Curriculum Vitae

Konsulent
Erland Rubner Andersen (ERA)

E-mail: erland@naturfagskurser.dk
Privat adresse: Rådmand Steins Alle 7 st th
Privat: 3874 3440

Formand for Natur/teknik foreningen fra 2004
Deltagelse i udarbejdelse af fagbeskrivelse af natur/teknik-linjefaget samt fællesdelen mellem natur/teknik og fysik/kemi til den nye læreruddannelseslov der træder i kraft 01.08.2007.
Ekstern konsulent for Undervisningsministeriet i forbindelse med Evaluering og test i folkeskolen.

Uddannelse/stilling

1970 - Uddannet som folkeskolelærer med linjefag fysik/kemi fra Statsseminariet på Emdrupborg.
1970 - 2001 Ansat som lærer og senere overlærer ved Rødovre Kommunale Skolevæsen.
1985 - 1990 Timelærer ved DLH fysik og kemi.
1993 - 1997 Timelærer i natur/teknik DLH.
1985 - Formand for Danmarks Fysik- og Kemilærerforening Storkøbenhavns afdeling, DFKF.
1980 - 1990 Medlem af hovedstyrelsen for DFKF.
2002 - Medlem af bestyrelsen for natur/tekniklærerforeningen ved seminarierne.
Deltaget i udarbejdelsen af Klare mål for natur/teknik i folkeskolen og ved seminarierne.


Timelærer i natur/teknik ved N. Zahle -, Århus - og Holbæk Seminarium.
Timelærer ved JCVU i fysik/kemi og natur/teknik.
Timelærer ved CVU København og Nordsjælland i fysik/kemi.
Beskikket censor i fysik/kemi og natur/teknik ved seminarierne.
Fagkonsulent i Undervisningsministeriet i fysik/kemi og fra 1994 også i natur/teknik.
Deltids ansat fagkonsulent i fysik/kemi i Grønland 2002.
Undervisningsassistent ved Århus Universitet ved videreuddannelse af lærere inden for naturfagsområdet i 2001 til 2002.
Naturfagsredaktør på forlaget Malling Beck fra november 2001 til sommeren 2002.

Deltagelse i kvalitetsudvikling af naturfagsområdet:
Leder af El-Fagets Uddannelsesnævns 3-årige Folkeskoleprojekt 1998 – 2001.
Projektansvarlig for VVS-branchens folkeskoleprojekt.
Deltagelse i arbejdet med at planlægge et energiværksted for Københavns Kommune.
Afholdt en række efter- og videreuddannelseskurser inden for fysik/kemi og natur/teknik i Danmark, Island og Grønland.
Planlagt og afholdt både danske og nordiske konferencer inden for naturfagsområdet.
Arbejdet med lokal skoleudvikling i Himmachal Pradesh, Indien, inden for naturfagsområdet. Jeg har bl.a. afholdt et seminar i fysik/kemi og science for både indiske og tibetanske lærere i 2002 og 2003.
Afholdt og afholder stadig en række kurser og seminar om undervisning inden for naturfagsområdet herunder det nye tiltag med biologi og fysik/kemi.

Deltagelse i kvalitetsudvikling af tværfaglige uger:

2001

Holdansvarlig og foredrag ved tværfaglig miljøprojekt på Zahle Seminarium.

 

Publikationer:
1977?
Rapport om ikke-delt undervisning i fysik/kemi i 10. klasse. (Islev skole)
1985? Out of School Science and Tecnologi for UNESCO.
(Sammen med J. O. Mortensen Islev Skole)

1987
Idehæfte om de afsluttende prøver I fysik/kemi.
(Sammen med tidligere fagkonsulent Ole Goldbeck )
1989 Idehæfte om de afsluttende prøver I fysik/kemi.
(Sammen med Anni Jørgensen, Gladsaxe)
1993 Vor radioaktive klode.
1993 Vort strålingsmiljø.
(Begge sammen med Per Brøns og Heinz Hansen fra Risø)
2001 13 ideer til fysik/kemi-undervisning i Grønland.


For VVSU
Det lille energikørekort af Finn Horn og Erland Andersen
Det store energikørekort af Christian Petresch og Erland Andersen
Energikonsulenten Finn Horn og Erland Andersen
Vand og vandforsyning af J.O. Mortensen og Erland Andersen
Publikationerne kan bestilles og/eller downloades på:
http://www.vvsu.dk/folkeskole/energik.htm


For El-Fagets Uddannelsenævn:
El-kørekortet Erland Andersen
Vaskemaskinen Nils Ebbe og Erland Andersen
Kommunikation Christian Petresch og Erland Andersen
El og sikkerhed i skolen Vagner Dissing og Erland Andersen
(Bestemmelserne er forældet)
El i byen CD-rom Erland Andersen sammen med ELK.
Strømsvigt CD-rom Konsulent Erland Andersen


Publikationerne kan bestilles og/eller downloades på:
http://www.eliskolen.dk