Kurser og Foredrag

 

Fysik/kemi

Folkeskolens afsluttende prøver i fysik/kemi.
Gennemgang af regelsættet, eksempler på tekstopgivelser og prøveopgaver.

Folkeskolens afsluttende prøve i biologi, fysik/kemi og geografi.
Ideer til undervisningen samt gennemgang af intentioner og bestemmelser.

Evaluering og test i naturfagene.
Ifølge folkeskoleloven skal der foretages en løbende evaluering i alle fag.
På dette kursus vil indholdet af Evalueringsportalen blive gennemgået og kommenteret og vi vil kigge nærmere på testene i 8. klasse i biologi, geografi og fysik/kemi.

Radioaktivitet samt ioniserende stråling.
Hvad betyder det, at et stof er radioaktivt?
Hvilke typer stråling kender vi og hvordan detekterer vi dem?
Strålingens biologiske virkning.

Tematilrettelagt undervisning i fysik/kemi.
Eksempler på temaer og på hvordan undervisningen kan organiseres, så den er mere elevaktiverende.

Energikonsulenten.
”Energikonsulenten” er et undervisningsforløb beregnet til grundskolens undervisning i fysik/kemi.
På kurset vil kursisterne selv udføre nogle af forsøgene.
Den relevante teori vil blive gennemgået og der udleveres undervisningsmateriale.


IT i fysik/kemi.
Introduktion til anvendelsen af IT i fysik/kemi og praktisk afprøvning af relevant IT-udstyr til skolebrug.


Elektronik i fysik/kemi.

Præsentation af nyt undervisningsmateriale, som er udarbejdet af seminarielektor Christian Petresch og konsulent Erland Andersen.
Den relevante teori gennemgås og kursisterne udfører praktiske øvelser.

 

Natur/teknik

Energi i natur/teknik.
Kurset omfatter et teoretisk oplæg om energibegrebet samt en række praktiske forsøg til belysning af emnet.
Forsøgene kan anvendes i skolens natur/teknik-undervisning. Der udleveres undervisningsmateriale.


Elkørekortet.
”Elkørekortet” er et forløb beregnet til første fase i natur/teknik.
Den relevante teori gennemgås, og kursisterne udfører praktiske øvelser.
Der udleveres undervisningsmateriale.


Det lille energikørekort.
”Det lille energikørekort” er et forløb beregnet til første fase i natur/teknik.
Den relevante teori gennemgås, og kursisterne udfører praktiske øvelser.
Der udleveres undervisningsmateriale.

IT i natur/teknik.
Introduktion til anvendelsen af IT i natur/teknik og praktisk afprøvning af relevant IT-udstyr til skolebrug.

 

Risiko og sikkerhed

Introduktionskursus til risiko og sikkerhed.
Gennemgang og diskussion af de mest centrale regler for indretningen af - og arbejdet i - skolelaboratorierne.
Vi vil bl.a. komme ind på:

 • Hvem har ansvaret?
 • Regler for faste installationer.
 • Hvilken uddannelse skal læreren have?
 • Hvad må eleverne?


 • Kursus i risiko og sikkerhed.
  Gennemgang og diskussion af de mest centrale regler for indretningen af - og arbejdet i -skolelaboratorierne.
  Følgende områder vil blive behandlet:

 • Hvem har ansvaret?
 • Regler for faste installationer
 • Regler for kemikalieopbevaring
 • Regler for arbejde med radioaktive stoffer og ioniserende stråling
 • Hvilken uddannelse skal læreren have?
 • Hvad må eleverne selv udføre?
 • En del af undervisningen vil foregå som praktisk laboratoriearbejde.
  I forbindelse med kursus vil der blive etableret en mindre udstilling af relevant sikkerhedsudstyr.
  Kurset afsluttes med ”søgning” på nettet efter relevante adresser, så kursisterne senere kan opdaterer sig med de nyeste regler.

   

  Skolen og naturfagene

  Fælles afgangsprøve i naturfagene.
  Velegnede temaer/emner til naturfagsundervisningen vil blive præsenteret og diskuteret set i lyset af den nye fælles prøve.

  Arvelighedsspillet.
  Et spil om arv og/eller miljø baseret på 23 kromosomer med hver 3 tilfældige
  gener, der via dominerende, vigende eller ligevægtige egenskaber frembringer
  en person, som måske, måske ikke er arvebaseret, men miljøskabt.


  Skolens naturfagsundervisning.

  Ændringerne i den obligatoriske naturfagsundervisning i grundskolen giver anledning til overvejelser på den enkelte skole.

 • Hvordan kan/skal man gribe hele naturfagsforløbet an?
 • Hvordan håndteres overgangen fra natur/teknik til de klassiske naturfag?
 • Hvordan håndterer vi afgangsprøven?

 • På kurset vil vi diskutere lokale læseplaner, sammenhængen mellem natur/teknik, biologi, fysik/kemi og geografi set i lyset af slut- og delmål og afgangsprøven.